Számítógép- és internethasználati szabályzat
Kezdőlap - Iváncsai Könyvtár - Számítógép- és internethasználati sza...

SZÁMÍTÓGÉP és INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

A számítógépek használata a könyvtár és az E-Magyarország Pont nyitvatartási ideje alatt vehető igénybe:

Hétfő: 8.00 – 16.55
Kedd: 8.00 – 15.55
Szerda: 8.00 – 16.55
Csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek: 8.00 – 13.55

 1. A számítógép és internet szolgáltatást csak a könyvtár regisztrált, illetve beiratkozott olvasói vehetik igénybe, miután megismerték az erre vonatkozó szabályzatot. A felhasználó, mielőtt a géphez ül, köteles elolvasni a Számítógép- és internet-használati szabályzatot, s a regisztrációs lapon, aláírásával nyilatkozni az abban foglaltak tudomásul vételéről.
 2. A szolgáltatást a könyvtárban – mely keretein belül az E-Magyarország Ponton működik – térítés nélkül lehet igénybe venni. Jelenleg 5 db számítógép áll a látogatók rendelkezésére, melyből egy nyomtatásra is alkalmas. A számítógép- és az internet használati ideje nem korlátozott, ugyanakkor, ha egyszerre többen várnak, akkor fél órára korlátozódik.
 3. A gépek használatáról nyilvántartást vezetünk. A dátumot, a használat megkezdését és befejezését a könyvtár kölcsönzői asztalánál kell bejelenteni, és a számítógép mellett elhelyezett regisztrációs lapra az olvasónak, be kell jegyezni.
 4. A gépeket be- és kikapcsolni csak a könyvtáros engedélyével lehet. Belépni csak a „vendég” „tanuló” felhasználó név alatt engedélyezett.
 5. A gépek használatba vétele érkezési sorrendben történik, előrefoglalás csak kivételes esetben van.
 6. A gépeken futó programokat csak a fejhallgató használatával lehet hallgatni.
 7. A számítógépek kizárólag tanulás, szórakozás, információszerzés és a szabadidő hasznos eltöltésére vehetők igénybe. Ennek megfelelően lehetőség van az Interneten történő keresésre, elektronikus levelezésre, szövegszerkesztésre, adatátvitelre, táblázatkezelésre, CD-ROM használatra, stb. Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra kérjük, valamelyik ingyenes levelezőrendszert létrehozni és használni (pl. gmail.com)!
 8. A számítógépekre programokat, játékokat stb. felmásolni, telepíteni saját CD-ROM-ról, pendrive-ról csak a könyvtáros engedélyével történhet. A számítógépen könyvtárba behozott saját adathordozót (floppy, CD, pendrive, mobiltelefon) használni, csak vírusellenőrzés után lehet, melyet a könyvtáros végezhet el.
 9. Az Internetről letöltött programokat, fájlokat a géptől való távozás előtt el kell távolítani. Külön kérésre lehetőség van a használt anyagot több napon át a gépen tárolni névvel ellátott mappában. A munka végeztével a mappát és annak tatalmát törölni kell! A számítógépeken tárolt dokumentumokat időközönként a rendszergazda vagy a könyvtáros törli a gép merevlemezéről.
 10. A számítógépekre – rendszergazda által – telepített programokat (pl. aktív vírusvédelemi szoftverek) kikapcsolni, felfüggeszteni, a különböző beállításokat megváltoztatni (pl. képernyőkímélő, asztali beállítások, kezdőlap, meghajtók és mappák megosztásai, a nyomtatóbeállítások, stb.), jelszavas védelmet beállítani, valamint a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani szigorúan TILOS! Ha a könyvtáros vagy informatikus észreveszi a gép bármilyen meg nem engedett használatát, megtilthatja a számítógép további használatát, függetlenül attól, hogy a kért szolgáltatás ideje lejárt vagy sem.
 11. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a programhiba, géplefagyás, a fejhallgató elégtelen működése) azonnal jelenteni a könyvtárosnak!
 12. A használók közízlést sértő Internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, valamint pornográf oldalak)! Rendelkezünk a jogszabály által előírt szűrőprogrammal.
 13. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét.
 14. Fájlcserélők (DC++, Kazaa, LimeWire, torrent-kliensek, stb.) és p2p alkalmazások, ill. egyéb illegális programok használata tilos.
 15. A nyomtatási és szkennelési szándékot még a nyomtatás, szkennelés megkezdése előtt jelezni kell a könyvtárosnak.
 16. Zárás előtt öt perccel a gépek használatát be kell fejezni.
 17. Anyagi felelősség terheli az olvasót a számítógépek és CD-k fizikai sérülése, törése esetén.
 18. Az Internet használati szabályzat elfogadása kötelező.
 19. Ha a felhasználó a szabályzatban foglaltakat nem tartja be, vagy viselkedésével zavarja a többi gépnél ülőket, a könyvtáros kizárhatja a használatból.

A zavartalan működés érdekében, KÉREM, A FENTIEK BETARTÁSÁT!

Rónyainé Mayer Piroska
könyvtáros-tanár, DJP mentor